Poradnia ogólna

Harmonogram pracy lekarzy Poradni Ogólnej

Poniedziałek

Lek. med. J. Chwast 9:00-13:00 (11:00-13:00 wizyty domowe)
Lek. med. J. Goc 8:00-15:00
Lek. med. P. Kajda 11:00-18:00
Lek. med. D. Kosińska-Cichy 8:00-18:00 (12:00–18:00 wizyty domowe)
Lek. med. T. Moor 9:00-18:00
Lek. med. L. Wiśniewska 8:00-14:30
Lek. med. Piotr Janusz 11:00-18:00

Wtorek

Lek. med. J. Goc 12:30-18:00
Lek. med. P. Kajda 8:00-18:00 (12:00–18:00 wizyty domowe)
Lek. med. D. Kosińska-Cichy 11:00-18:00
Lek. med. T. Moor 8:00-16:00 (14:00–16:00 wizyty domowe)
Lek. med. L. Wiśniewska 8:00-14:00
Lek. med. Piotr Janusz 08:00-15:45
Lek. med. Jan Paweł Chwast 15:00 - 18:00

Środa

Lek. med. J. Chwast 08:30-12:05
Lek. med. J. Goc 8:00-15:00
Lek. med. P. Kajda 8:00-15:00
Lek. med. D. Kosińska-Cichy 11:00-18:00
Lek. med. T. Moor 8:00-15:35
Lek. med. L. Wiśniewska 8:00-18:00 (12:00 - 18:00 wizyty domowe)
Lek. med. Piotr Janusz 12:30-18:00

Czwartek

Lek. med. J. Goc 8:00-18:00 (12:00–18:00 wizyty domowe)
Lek. med. P. Kajda 08:00-14:55
Lek. med. D. Kosińska-Cichy 8:00-14:55
Lek. med. T. Moor 8:00-15:00
Lek. med. L. Wiśniewska 12:00-18:00
Lek. med. Piotr Janusz 8:00-15:40 ( 12.45 -14.30. dzieci zdrowe)
Lek. med. Anna Mendak 15:00 - 18:00

Piątek

Lek. med. J. Goc 12:30-18:00
Lek. med. P. Kajda 11:00-18:00
Lek. med. D. Kosińska-Cichy 8:00-15:00
Lek. med. T. Moor 8:00-14:20
Lek. med. L. Wiśniewska 8:00-13:30
Lek. med. Piotr Janusz 8:00-18:00 (12:00- 18:00 wizyty domowe)