Cennik usług

Odpłatne świadczenia zdrowotne

1.Podmiot udziela odpłatnie świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych lub świadczeń, które nie przysługują w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (świadczenia, które nie są gwarantowane) lub świadczeń nie przysługujących w ramach umów cywilnoprawnych.

2.O fakcie obciążenia kosztami udzielonego świadczenia należy poinformować osobę zgłaszającą się przed udzieleniem jej stosownego świadczenia.

3. Opłaty za usługi nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym oraz udzielane osobom nie posiadającym ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się w Rejestracji Poradni Ogólnej oraz Punkcie Szczepień zgodnie z cennikiem obowiązującym w naszej przychodni. Potwierdzenie z kas fiskalnych otrzymuje dokonujący opłaty. Fakturę Vat można otrzymać po wcześniejszym zgłoszeniu do księgowości.

4.Opłaty za świadczenia zdrowotne niefinansowane ze środków publicznych Podmiot pobiera w maksymalnej wysokości:

Świadczenia Pielęgniarskie – od 5,00 zł. do 25,00 zł.

1. Iniekcja domięśniowa z próbą 10,00 zł.

2. Iniekcja domięśniowa bez próby 6,00 zł.

3. Iniekcja podskórna 5,00 zł.

4. Iniekcja dożylna z próbą 15,00 zł.

5. Iniekcja dożylna bez próby 12,00 zł.

6. Wkłucie venflonu 10,00 zł.

7. EKG bez opisu 15,00 zł.

8. EKG z opisem 25,00 zł.

9. Pomiar RR 3,00 zł.

10. Podłączenie wlewu kroplowego 25,00 zł.

11. Zmiana opatrunku

- mały 7,00 zł.

- duży 12,00 zł.

12.badania laboratoryjne – cena poszczególnych badań określona w cenniku badań otrzymanym od laboratorium

 

Świadczenia Lekarza:

 

13. Ambulatoryjna konsultacja internistyczna/pediatryczna z zaleceniem leczenia 50,00 zł.

14. Badania okresowe pracowników od 30,- zł. do 60,- zł.

(cena nie dotyczy badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych)

15. Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych 50,00 zł.

16. Badania kierowców kategoria A,B,T oraz kandydatów na kierowców – zgodnie z treścią §13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (cena nie uwzględnia dodatkowych badań specjalistycznych) 200,00 zł.

17. Badania USG 50,00 zł.

18. Badanie USG piersi 80 zł.

 

Usługi Dodatkowe – udostępnienie dokumentacji medycznej

1. Kopia (badania laboratoryjne, badania obrazowe i inne) 1 strona 0,33 zł.

2. Wyciąg lub odpis z dokumentacji medycznej 9,67 zł.

3. Elektroniczny nośnik danych: 1,93 zł

 

Szczepienia szczepionkami nie finansowanymi z budżetu Ministerstwa Zdrowia

 

1. Influvac (szczepienie przeciwko grypie) – 37,00  zł.

2. Hepavax Gene  (szczepienie przeciw WZW B) – 50,00 zł.

3. Infanrix HEXA – 190,00  zł.

4. Pentaxim – 130,00 zł.

5. Engerix B - 65,00 zł

6. Hexacima - 170,00 zł

7. Bexsero - 330,00 zł

 

Zaświadczenia Lekarskie

1. Zaświadczenie o zdolności do pracy - 50,00 zł

2. Zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologcznych  - 50,00 zł .

3. Zaświadczenie dotyczące procedur odszkodowawczych wypadkowych, wydawanych przez lekarza rodzinnego np.: dla PZU 30,00 zł.

4. Zaświadczenia dotyczące świadczeń rzeczowych lub pieniężnych w zakładach pracy 30,00 zł.

5. Inne zaświadczenia nie związane bezpośrednio z procesem leczenia nie objęte zakresem świadczeń w ramach NFZ; np.: dotyczące podjęcia pracy za granicą, zaświadczenia dla ratowników górniczych na obowiązującym druku 30,00 zł.