Deklaracje

Jak złożyć deklarację do naszej przychodni?

Jednym z wymogów posiadanego przez OLMED Sp .z o.o.  kontraktu z NFZ na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej  jest konieczność posiadania wypełnionych dokumentów przez pacjenta. Dzięki temu można leczyć się u lekarza rodzinnego  oraz pielęgniarek, a koszty z tym związane pokrywa z naszych składek Narodowy Fundusz Zdrowia.

Celem zapewnienia najlepszej i sprawnej obsługi najlepiej wypełnić te dokumenty już teraz, zanim będzie potrzebna nasza pomoc - skróci to formalności przed pierwszą wizytą. W pierwszej kolejności należy wypełnić deklarację.

Wypełnij deklaracje
Warunkiem bezpłatnego (opłacanego przez NFZ), korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej jest złożenie deklaracji wyboru lekarza POZ (rodzinnego) oraz pielęgniarki POZ (środowiskowa rodzinna i położna). Prosimy skorzystać z załączonego czystego formularza:

Deklaracja POZ i lekarza

Deklaracja POZ i pielęgniarki

Deklaracja POZ i położnej

Wystarczy go wydrukować oraz wypełnić zgodnie z załączoną instrukcją NFZ. UWAGA!!! Prosimy pamiętać, żeby wypełnić wszystkie pola. W rubryce numeru karty ubezpieczenia zdrowotnego należy wpisać nr dowodu ubezpieczenia (patrz punkt nr 2). Za pacjenta niepełnoletniego deklarację mogą wypełnić rodzice. Zwracamy uwagę by nie zapomnieć podpisać się w zaznaczonych miejscach!

Wypełnioną deklarację najlepiej dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem członka rodziny/opiekuna, ewentualnie pocztą do naszej przychodni.

Po sprawdzeniu poprawności kompletu dokumentów pacjent zostanie wpisany na listę pacjentów              OLMED Sp. z o.o.

Prosimy uprzejmie by nie zapomnieć poinformować nas, jeśli pacjent posiada uprawnienia specjalne  (np. inwalidy wojennego, honorowego krwiodawcy itp.).Proszę posiadać książeczkę przy sobie w czasie składania deklaracji.

Szanowni Państwo,

Elektroniczny system weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców eWUŚ              od 01 stycznia 2013 r. daje Państwu możliwość zweryfikowania prawa do opieki medycznej finansowanej przez NFZ  - za pomocą numeru PESEL.
Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia. W związku z tym nie musicie Państwo posiadać przy sobie dowodu ubezpieczenia zdrowotnego.