Deklaracje

Jak złożyć deklarację do naszej przychodni?

Jednym z wymogów posiadanego przez OLMED Sp .z o.o.  kontraktu z NFZ na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej  jest konieczność posiadania wypełnionych dokumentów przez pacjenta. Dzięki temu można leczyć się u lekarza rodzinnego  oraz pielęgniarek, a koszty z tym związane pokrywa z naszych składek Narodowy Fundusz Zdrowia.

Celem zapewnienia najlepszej i sprawnej obsługi najlepiej wypełnić te dokumenty już teraz, zanim będzie potrzebna nasza pomoc - skróci to formalności przed pierwszą wizytą. W pierwszej kolejności należy wypełnić deklarację.+

Formami złożenia przez pacjenta deklaracji wyboru są:

1) Złożenie w placówce POZ „deklaracji papierowej” potwierdzonej podczas składania, podpisem osoby przyjmującej deklarację wyboru.

2) Złożenie „deklaracji elektronicznej” (e-deklaracja) za pomocą systemu, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia.

e - Deklaracje można złożyć za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl. W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek i podpisać go za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

 

Szczegółową instrukcję, jak złożyć e-deklarację znajdą Państwo klikając w poniższy link

Instrukcja  >> - plik PDF otworzy się w nowym oknie

Wypełnioną deklarację najlepiej dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem członka rodziny/opiekuna, ewentualnie pocztą do naszej przychodni.

Po sprawdzeniu poprawności kompletu dokumentów pacjent zostanie wpisany na listę pacjentów OLMED Sp. z o.o.

Prosimy uprzejmie by nie zapomnieć poinformować nas, jeśli pacjent posiada uprawnienia specjalne  (np. inwalidy wojennego, honorowego krwiodawcy itp.).Proszę posiadać książeczkę przy sobie w czasie składania deklaracji.

Szanowni Państwo,

Elektroniczny system weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców eWUŚ od 01 stycznia 2013 r. daje Państwu możliwość zweryfikowania prawa do opieki medycznej finansowanej przez NFZ  - za pomocą numeru PESEL.
Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia. W związku z tym nie musicie Państwo posiadać przy sobie dowodu ubezpieczenia zdrowotnego.