Rejestracja online

Godzina wizyty lekarskiej. podanej w serwisie e-rejestracji może ulec nieznacznemu przesunięciu, z powodu wydłużenia się poprzednich wizyt lekarskich w danym dniu

Zalogowanie się do systemu Rejestracji Internetowej odbywa się na podstawie numeru PESEL oraz HASŁA DOSTĘPU, które pacjent otrzyma w przychodni, w której wybrał lekarza POZ .  

Do wydania hasła dostępu pacjent powinien uzupełnić /uaktualnić/ dane kontaktowe ( telefon, adres zamieszkania, e-mail )
Pacjent otrzymuje hasło wygenerowane automatycznie z programu drEryk przez upoważnionego pracownika Przychodni.

Lek.med. Dorota Kosińska - Cichy nieobecna od 04.09.2023 do 27.09.2023

Lek.med. Janusz Goc nieobecny od 11.09.2023 do 29.09.2023

Lek.med. Janusz Izdebski nieobecny od 25.09.2023 do 06.10.2023

Lek.med. Maria Izdebska nieobecna 25.09.2023 do 05.10.2023

Lek.med. Teresa Moor nieobecna od 25.09.2023 do 06.10.2023

Lek.med. Teresa Królikowska-Majcherek nieobecna od 25.09.2023 do 06.10.2023

Lek.med. Edyta Piątek nieobecna 29.09.2023

Lek.med. Agata Piegza -Stępniewska nieobecna 13.10.2023

 

 

Rejestracja online - link do rejestracji otworzy się w nowym oknie