Rejestracja online

Godzina wizyty lekarskiej. podanej w serwisie e-rejestracji może ulec nieznacznemu przesunięciu, z powodu wydłużenia się poprzednich wizyt lekarskich w danym dniu

Zalogowanie się do systemu Rejestracji Internetowej odbywa się na podstawie numeru PESEL oraz HASŁA DOSTĘPU, które pacjent otrzyma w przychodni, w której wybrał lekarza POZ .  

Do wydania hasła dostępu pacjent powinien uzupełnić /uaktualnić/ dane kontaktowe ( telefon, adres zamieszkania, e-mail )
Pacjent otrzymuje hasło wygenerowane automatycznie z programu drEryk przez upoważnionego pracownika Przychodni.

Lek.med. Teresa Moor nieobecna od 23.03.2023 do 26.03.2023

Lek.med. Piotr Janusz nieobecny od 10.03.2023 do 24.03.2023

Lek.med. Lucyna Wiśniewska nieobecna 03.04.2023 do 14.04.2023

Lek.med. Edyta Piątek nieobecna od 03.04.2023  do 07.04.2023

Lek.med. Janusz Goc nieobecna od 03.04.2023  do 07.04.2023

Lek.med. Teresa Moor nieobecna 07.04.2023

Lek.med. Edyta Piątek nieobecna 21.04.2023

 

Rejestracja online - link do rejestracji otworzy się w nowym oknie