Zakres świadczeń zdrowotnych

Przychodnia Olmed Sp. z o.o. oferuje ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.W ramach POZ realizujemy podstawowe badania analityczne, biochemiczne, bakteriologiczne, hematologiczne, diagnostykę radiologiczną, badania USG i EKG, spirometrię wykonywane przez nasz zakład oraz współpracujące z nami podmioty.

Przychodnia OLMED Sp. z o.o. oferuje:

Świadczenia lekarza POZ a w nim. m.in.:

 • Diagnostykę i leczenie chorób dzieci i dorosłych
 • EKG, spirometrię
 • Szczepienia ochronne dzieci i dorosłych
 • Orzekanie o niezdolności do pracy
 • Skierowanie na diagnostykę w zakresie POZ
 • Skierowanie do poradni specjalistycznych
 • Transport sanitarny
 • Wizyty domowe
 • Wydanie karty onkologicznej DILO
 • Badania bilansowe
  • Profilaktykę i opiekę medyczną dla dzieci i dorosłych
  • Profilaktykę chorób układu krążenia – CHUK
  • Profilaktykę szczepień ochronnych – p/grypie i p/meningokokom
  • Profilaktykę nadwagi i otyłości
  • Profilaktykę wit. D3
  • Profilaktykę szczepień ochronnych
 • Edukację dla pacjentów i ich rodzin
  • Edukację w cukrzycy
  • Edukację dla osób z nadwagą i otyłością
  • Edukację dla osób z nadciśnieniem
 • Promocję zdrowia – (tematy promocji dostępne w rejestracji)
 • Opieka koordynowana

Świadczenia pielęgniarki POZ

Świadczenia położnej POZ

Świadczenia pielęgniarki w środowisku wychowania i nauczania

Badania laboratoryjne

Jeśli w wyniku udzielonej porady lekarskiej zachodzi konieczność wykonania badań laboratoryjnych, lekarz wskazuje pacjentowi laboratorium, w którym wykonane zostaną na jego zlecenie badania diagnostyczne i mikrobiologiczne, w przypadku uzasadnionym medycznie, materiał do badań laboratoryjnych może być pobrany w domu pacjenta.

Badania laboratoryjne wykonywane są w budynku przychodni w laboratorium diagnostycznym. Więcej informacji w zakładce laboratorium diagnostyczne

Badanie USG

Badania wykonywane w pracowni diagnostycznej przychodni OLMED Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku wg harmonogramu pracy lekarza.

Spirometria/EKG

Badania wykonywane w gabinetach zabiegowych przychodni OLMED Sp. z o. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przychodni.

RTG

Badania wykonywane przez:

Pracownia Rentgenowska tech. rtg. Jacek Barczyk

32-300 Olkusz, ul. Jana Pawła II 30, czynne poniedziałek-piątek 8.00–16.00,  tel.: 501 474 972

Usługi Transportowe Towarowo-Osobowe Transport Sanitarny Jarek Piłka 

ul. Sosnowa 32A, 32-300 Olkusz, czynne poniedziałek-piątek 8.00–18.00,  tel.: 602 723 644