Informacje o przychodni

Przychodnia „OLMED” Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 2001r. 

NASZA MISJA :

TROSKA O DOBRO PACJENTA, NIESIENIE MU PROFESJONALNEJ POMOCY.

W dniu 09.11.2021 nasza placówka otrzymała certyfikat podpisany przez Ministra Zdrowia, numer 2022/P/14 potwierdzający spełnienie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą "OLMED" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie działalności zakładu leczniczego Przychodnia "OLMED" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej.

 

 

 

Od początku Naszej działalności realizujemy zadania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu oraz poprawie zdrowia, a także inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, w szczególności: 

 • świadczenie usług w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
 • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla dzieci i dorosłych,
 • opieka nad noworodkami,
 • szczepienia ochronne i inne działania profilaktyczne,
 • działania z zakresu diagnostyki i analityki medycznej,
 • wykonywanie badań usg
 • wykonywanie spirometrii
 • pomoc w pielęgnacji chorych i niepełnosprawnych,
 • opieka pielęgniarek środowiskowych,
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, w tym o zdolności do pracy,
 • prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno- leczniczej,
 • opieka w zakresie medycyny szkolnej,
 • współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami.


W swej długoletniej praktyce staramy się przestrzegać określonych zasad, a mianowicie: 

 1. Współpracy z pacjentem opartej na taktownym i życzliwym stosunku do niego, zgodnie z Kartą Praw Pacjenta, 
 2. Doskonalenie wiedzy teoretycznej i praktycznej poprzez samokształcenie oraz udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje i uzupełniających wiedzę medyczną,
 3. Poszerzanie diagnostyki i leczenia Naszych pacjentów poprzez wprowadzanie nowoczesnych urządzeń medycznych, 
 4. Przestrzeganie wymagań ustanowionych i udokumentowanych procedur medycznych,
 5. Przestrzeganie wymagań ustanowionego i udokumentowanego Systemu Informatycznego Ochrony Danych Osobowych
 6. Przestrzeganie regulaminu pracy, tajemnicy służbowej i zawodowej oraz norm etyczno – moralnych.