Cennik usług

Odpłatne świadczenia zdrowotne

 1. Podmiot udziela odpłatnie świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych lub świadczeń, które nie przysługują w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (świadczenia, które nie są gwarantowane) lub świadczeń nie przysługujących w ramach umów cywilnoprawnych.
 2. O fakcie obciążenia kosztami udzielonego świadczenia należy poinformować osobę zgłaszającą się przed udzieleniem jej stosownego świadczenia.
 3. Opłaty za usługi nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym oraz udzielane osobom nie posiadającym ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się w Rejestracji Poradni Ogólnej oraz Punkcie Szczepień zgodnie z cennikiem obowiązującym w naszej przychodni. Potwierdzenie z kas fiskalnych otrzymuje dokonujący opłaty. Fakturę Vat można otrzymać po wcześniejszym zgłoszeniu do księgowości.
 4. Opłaty za świadczenia zdrowotne niefinansowane ze środków publicznych Podmiot pobiera w maksymalnej wysokości:

Świadczenia Pielęgniarskie:

 1. Iniekcja domięśniowa z próbą 20,00 zł.
 2. Iniekcja domięśniowa bez próby 12,00 zł.
 3. Iniekcja podskórna 10,00 zł.
 4. Iniekcja dożylna z próbą 30,00 zł.
 5. Iniekcja dożylna bez próby 20,00 zł.
 6. Wkłucie venflonu 20,00 zł.
 7. EKG bez opisu 20,00 zł.
 8. Pomiar RR 5,00 zł.
 9. Podłączenie wlewu kroplowego 50,00 zł.
 10. CRP szybki test 20,00 zł
 11. Zmiana opatrunku
  • mały 20,00 zł.
  • duży 40,00 zł.
 12. badania laboratoryjne – cena poszczególnych badań określona w cenniku badań otrzymanym od laboratorium

Świadczenia Lekarza:

 1. Ambulatoryjna konsultacja internistyczna/pediatryczna z zaleceniem leczenia 100,00 zł.
 2. Badania USG piersi 200,00 zł.
 3. Badanie USG  jamy brzusznej 150,00 zł.
 4. Badanie USG miednicy małej 120,00 zł
 5. Badanie USG tarczycy 120,00 zł
 6. Badanie USG układu moczowego 120,00 zł
 7. Badanie USG ślinianek 100,00 zł
 8. Badanie USG węzłów chłonnych 120,00 zł
 9. Badanie USG stawów biodrowych u niemowląt 150,00 zł
 10. Badanie USG jąder 120,00 zł
 11. Badanie Holter ciśnieniowy 24h 150,00 zł.

Usługi Dodatkowe – udostępnienie dokumentacji medycznej

 1. Kopia (badania laboratoryjne, badania obrazowe i inne) 1 strona:  wg rozporządz
 2. Wyciąg lub odpis z dokumentacji medycznej : wg rozporządz
 3. Elektroniczny nośnik danych: wg rozporządz

Szczepienia szczepionkami nie finansowanymi z budżetu Ministerstwa Zdrowia

 1. Infanrix HEXA – 240,00  PLN
 2. Engerix B - 70,00 PLN
 3. Hexacima - 230,00 PLN

Zaświadczenia Lekarskie

 1. Zaświadczenie dotyczące procedur odszkodowawczych wypadkowych, wydawanych przez lekarza rodzinnego np.: dla PZU 50,00 zł.
 2. Zaświadczenia dotyczące świadczeń rzeczowych lub pieniężnych w zakładach pracy 50,00 zł.
 3. Inne zaświadczenia nie związane bezpośrednio z procesem leczenia nie objęte zakresem świadczeń w ramach NFZ; np.: dotyczące podjęcia pracy za granicą, zaświadczenia dla ratowników górniczych na obowiązującym druku 70,00 zł.
 4. Zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych - 70,00 zł