Zmiany w grafiku lekarzy

Rejestracja on line zawieszona do odwołania

Godzina wizyty lekarskiej. podanej w serwisie e-rejestracji może ulec nieznacznemu przesunięciu, z powodu wydłużenia się poprzednich wizyt lekarskich w danym dniu

Zalogowanie się do systemu Rejestracji Internetowej odbywa się na podstawie numeru PESEL oraz HASŁA DOSTĘPU, które pacjent otrzyma w przychodni, w której wybrał lekarza POZ .  

Do wydania hasła dostępu pacjent powinien uzupełnić /uaktualnić/ dane kontaktowe ( telefon, adres zamieszkania, e-mail )
Pacjent otrzymuje hasło wygenerowane automatycznie z programu drEryk przez upoważnionego pracownika Przychodni.

Zmianę hasła dostępu można dokonać podczas pierwszego logowania do serwisu.

Lek.med. Edyta Piątek nieobecna od 01.08.2022 do 19.08.2022

Lek.med. Agata Piegza -  Stępniewska nieobecna od 03.08.2022 do 19.08.2022

Lek.med. Janusz Izdebski nieobecny od 16.08.2022 do 02.09.2022

Lek. med. Maria Izdebska nieobecna 16.08.2022 do 01.09.2022

 

 

 

Rejestracja online