Zmiany w grafiku lekarzy

Rejestracja on line zawieszona do odwołania

Godzina wizyty lekarskiej. podanej w serwisie e-rejestracji może ulec nieznacznemu przesunięciu, z powodu wydłużenia się poprzednich wizyt lekarskich w danym dniu

Zalogowanie się do systemu Rejestracji Internetowej odbywa się na podstawie numeru PESEL oraz HASŁA DOSTĘPU, które pacjent otrzyma w przychodni, w której wybrał lekarza POZ .  

Do wydania hasła dostępu pacjent powinien uzupełnić /uaktualnić/ dane kontaktowe ( telefon, adres zamieszkania, e-mail )
Pacjent otrzymuje hasło wygenerowane automatycznie z programu drEryk przez upoważnionego pracownika Przychodni.

Lek.med. Teresa Moor nieobecma 09.12.2022

Lek.med. Teresa Moor nieobecma 16.12.2022

Lek.med. Teresa Moor nieobecna 22-23.12.2022

Lek.med. Edyta Piątek nieobecna 23.12.2022

Lek.med. Janusz Goc nieobecny od 27.12.2022 do 30.12.2022

Rejestracja online