Harmonogram pracy

Laboratorium czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7,30- 15,00

Przyjmowanie materiału do badań: 7,30-9,30